• Rajská 7, 811 08 Bratislava
  • +421 2 44 45 2688, +421 2 44 45 2678
  • info@apps.sk

Pre členov

K prístupu na sekciu "Pre členov" je potrebné prihlásenie. 

Ďakujeme za pochopenie.

Identifikačné údaje

Asociácia priemyslu,
poľnohospodárstva a služieb
Rajská 7
811 08 Bratislava 1
Slovenská republika

IČO: 42 36 24 15
DIČ: 21 20 476 985

Kontaktné údaje

+421 2 44 45 2688
+421 2 44 45 2678
info@aias.sk

Asociácia je zapísaná v registri Ministerstva vnútra SR pod č. spisu : VVS/1-2200/90-2871