• Rajská 7, 811 08 Bratislava
  • +421 2 44 45 2688, +421 2 44 45 2678
  • info@apps.sk

info@apps.sk

+421 2 44 45 2688

+421 2 44 45 2678

Rajská 7
Bratislava
811 08
Slovak republic

Write to us

Identifying information

Association of Industry,
Agriculture and Services
Rajská 7
811 08 Bratislava 1
Slovak republic

ID: 42 36 24 15
TAX ID: 21 20 476 985

Contact information

+421 2 44 45 2688
+421 2 44 45 2678
info@aias.sk

The Association is registered in the Register of the Ministry of Interior of the Slovak Republic under no. : VVS/1-2200/90-2871